29. juna 2015.

Izveštaj o bitnom događaju

Na redovnoj sednici Skupštie akcionara FAO ”Tehnika” a.d. Kula u likvidaciji, koja je održana 29.juna 2015. godine usvojene su sledeće odluke …OPŠIRNIJE.
29. maja 2015.

Redovna sednica Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” AD Kula u likvidaciji

Materijal za Redovnu sednicu Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” AD Kula u likvidaciji možete preuzeti: 1. Odluka o sazivanju 2. Poziv akcionarima 3. Formular punomoćja 4. Formular […]
18. oktobra 2014.

Dokumenti za vanrednu (XX) sednicu skupštine akcionara AD ”Tehnika” Kula

Podatak o vrednosri akcija; Formular za nesaglasne akcionare.
6. oktobra 2014.

Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti

Odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti: prodaji nepokretnih i pokretnih stvari akcionarskog društva možete preuzeti …OVDE.
6. oktobra 2014.

Dokumenti za vanrednu (XX) sednicu skupštine akcionara AD ”Tehnika” Kula

Dokumente za vanrednu (XX) sednicu skupštine akcionara AD ”Tehnika” Kula možete preuzeti: Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine AD ”Tehnika” Kula u likvidaciji …(preuzmi) Poziv za […]
28. februara 2014.

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu možete preuzeti …OVDE.