30.04.2020. год.

Одлука о сазивању редовне седнице Скуптине акционара ФАУ ”Техника” А.Д. Кула у ликвидацији
Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. год.
Биланс стања на дан 31.12.2019. год.
Статистички извештај за 2019. год.

 

07.03.2016. год.

Биланс стања 31.12.2015. год.
Биланс успеха за период од 01.01.2015.год. до 31.12.2015. год.
Статистички извештај за 2015. год.

 

29.05.2015. год.

Редовна седница Скупштине акционара ФАО ”Техника” АД Кула у ликвидацији

Материјал за Редовну седницу Скупштине акционара ФАО ”Техника” АД Кула у ликвидацији можете преузети:

1. Одлука о сазивању
2. Позив акционарима
3. Формулар пуномоћја
4. Формулар за гласање у одсуству
5. Биланс стања за 2014.
6. Биланс успеха за 2014.
7. Статистички извештај за 2014.

 

Извештај о битним догађајима – О одржаној XVIII ванредној Скупштини акционара, 04.09.2013. год.

Почетни ликвидациони извештај

Листа обавеза, потраживања, имовине и залиха на дан 09.05.2013. год.

Извештај о битном догађају 25.04.2013. год.
ФАО ”техника” Кула – документација

Годишњи документ о обајављеним информацијама

Информатор о издаваоцу

Извештај са 15. ванредне седнице Скупштине акционара ФАО ”Техника” Кула 23.06.2012. год.

Статуту ФАО ”Техника” А.Д. Кула

Пословник о раду скупштине акционара ФАО ”Техника” А.Д. Кула

Ugovor o organizovnju FAO ”Tehnika” A.D. Kula radi usklađivanja sa ZPD