НУДИМО СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ:

–          прераду пластике бризгањем на машинама до 5000 грама и силом затварања до 1200 тона и алатом наручиоца

–          дување пластике на машинама до 5 литара и са алатом наручиоца

–          прераду шипкастог материјала (метала) на аутоматима до пречника 40мм

–          обраду лимова на ексцентар пресама до 100 тона

–          остле услуге на обради метала сечења, варења и осталих захвата

–          израду алата за прераду пластике, метала, делова машина и опреме, са нашом конструкцијом или конструкцијом наручиоца

–          у алатници нудимо услуге на стругању, глодању, брушењу округло и хоризонтално, еродирању и на ручним алатничарским браварским пословима.

 ОЧЕКИВАЊА

–          Могућност заједничког улагања са ино партнерима у области прерад пластике, технологијом бризгања и дувања.

–          ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

(производне хале и магацини)