ПОДАТЦИ О ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ И О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОИЗВОДА

У  Предузећу су развијене следеће производне технологије:
– прерада пластичних материјала ињекционим бризгањем
– прерада пластичних материјала дувањем
– прерада пластичних материјала термоформирањем
– обрада метала скидањем струготине
– обрада метала деформацијом
– одржавање и израда разних алата

Материјали који се користе за израду производа су следећи:
– полyпрппилен кополимер
– ПЕ високе густоће (за дување и бризгање)
– ПЕ ниске густоће
– ПВЦ разне тврдоће
– АБС
– Остали полимерни материјали (ПА,ПЦ,ПММА…)
– Остало

ПОДАТЦИ О МАШИНАМА И АЛАТИМА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ
– машине за прераду ластике бризгањем – 19.комада, са могућношћу израде производа од 1-до 5000 грама
– машине за прераду пластике дувањем- 3.комада, са могућношћу израде производа од 0,1 до -5 литара
– машине за обраду метала деформацијом – 8.комада, пресе са силом притиска од 15 до -100 тона
– машине за обраду метала скидањем струготине – 17 комада, аутомати и стругови
– остала пратећа опрема и машине, које су у функцији надградње и одржавња гор наведеног машинског парка
– машине за одржавње постојећих и израду нових алата, у оквиру одељења Алатнице – 16 комада, (стругови, глодалице, брусилице, ерозимат)
– машине за варење пластике – 3 комада
– машине за наношење декоративне фолије на пластику – 3 комада
– машине за термоформирање –паковање -3 комада
– помоћне пресе за монтажу сколпова производа – 7 комада