PODATCI O PROCESU PROIZVODNjE I O MATERIJALIMA ZA IZRADU PROIZVODA

U  Preduzeću su razvijene sledeće proizvodne tehnologije:
– prerada plastičnih materijala injekcionim brizganjem
– prerada plastičnih materijala duvanjem
– prerada plastičnih materijala termoformiranjem
– obrada metala skidanjem strugotine
– obrada metala deformacijom
– održavanje i izrada raznih alata

Materijali koji se koriste za izradu proizvoda su sledeći:
– polyprppilen kopolimer
– PE visoke gustoće (za duvanje i brizganje)
– PE niske gustoće
– PVC razne tvrdoće
– ABS
– Ostali polimerni materijali (PA,PC,PMMA…)
– Ostalo

PODATCI O MAŠINAMA I ALATIMA U PROCESU PROIZVODNjE
– mašine za preradu lastike brizganjem – 19.komada, sa mogućnošću izrade proizvoda od 1-do 5000 grama
– mašine za preradu plastike duvanjem- 3.komada, sa mogućnošću izrade proizvoda od 0,1 do -5 litara
– mašine za obradu metala deformacijom – 8.komada, prese sa silom pritiska od 15 do -100 tona
– mašine za obradu metala skidanjem strugotine – 17 komada, automati i strugovi
– ostala prateća oprema i mašine, koje su u funkciji nadgradnje i održavnja gor navedenog mašinskog parka
– mašine za održavnje postojećih i izradu novih alata, u okviru odeljenja Alatnice – 16 komada, (strugovi, glodalice, brusilice, erozimat)
– mašine za varenje plastike – 3 komada
– mašine za nanošenje dekorativne folije na plastiku – 3 komada
– mašine za termoformiranje –pakovanje -3 komada
– pomoćne prese za montažu skolpova proizvoda – 7 komada