15. vanredna sednica Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” Kula