Одлука о сазивању редовне седнице Скукпштине акционара ФАО ”Техника” а.д. Кула у ликвидацији