Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара ФАО ”Техника” А.Д. Кула у ликвидацији