Odluka o sazivu redovne sednice Skupštine akcionara