Одлука о сазиву редовне седнице Скупштине акционара