Redovna sednica Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” AD Kula u likvidaciji