POZIV ZA VANREDNU (XVII) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA FAO „TEHNIKA“ A.D. KULA U LIKVIDACIJI