30. aprila 2020.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skukpštine akcionara FAO ”Tehnika” a.d. Kula u likvidaciji

Odluka o sazivanju redovne sednice Skuptine akcionara FAU ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. god. Bilans stanja na dan […]
2. aprila 2019.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skukpštine akcionara FAO ”Tehnika” a.d. Kula u likvidaciji

Saziva se redovna (26) sesdnica Skukpštine akcionara Fabrike auto opreme ”Tehnika” a.d. Kula – u likvidaciji. Sednica će se održati u sedištu Društva u Kuli, Krsturski […]
20. aprila 2018.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji

Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike auto opreme ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji možete preuzeti …OVDE.
18. aprila 2017.

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji

Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” A.D. Kula u likvidaciji možete preuzeti …OVDE.
17. aprila 2016.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Fabrike auto opreme ”Tehnika” a.d. Kula održane dana 11.aprila 2016. godine možete preuzeti …ovde.
8. marta 2016.

Odluka o sazivu redovne sednice Skupštine akcionara

FAO „TEHNIKA“ AD KULA U LIKVIDACIJI 25230 Kula, Krsturski put 125 Matični broj: 08004587 Na osnovu odredbe člana 532 stav 2 tačka 2) i 3) Zakona […]
22. septembra 2015.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011), i shodno članu 67. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd FAO Tehnika ad Kula […]
29. juna 2015.

Izveštaj o bitnom događaju

Na redovnoj sednici Skupštie akcionara FAO ”Tehnika” a.d. Kula u likvidaciji, koja je održana 29.juna 2015. godine usvojene su sledeće odluke …OPŠIRNIJE.
29. maja 2015.

Redovna sednica Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” AD Kula u likvidaciji

Materijal za Redovnu sednicu Skupštine akcionara FAO ”Tehnika” AD Kula u likvidaciji možete preuzeti: 1. Odluka o sazivanju 2. Poziv akcionarima 3. Formular punomoćja 4. Formular […]